Djelatnosti HGSS-a

Hrvatska gorska služba spašavanja je nacionalna, dobrovoljna, stručna, humanitarna i nestranačka udruga javnoga značaja. Osnovni ciljevi HGSS-a su sprječavanje nesreća, spašavanje i pružanje prve medicinske pomoći u planini i na drugim nepristupačnim područjima i u izvanrednim okolnostima kod kojih pri spašavanju i pružanju pomoći treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti tehničku opremu za spašavanje u planinama, a u svrhu očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine.

HGSS je neprofitna udruga koja obavlja djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku. Okuplja gorske spašavatelje HGSS-a koje pokrivaju cijelo područje Republike Hrvatske. Rad HGSS-a definiran je Zakonom o sustavu civilne zaštite i Zakonom o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja kojeg je Hrvatski sabor donio 30. lipnja 2006. godine.

– osnovana je 1950. godine
– danas je Hrvatska gorska služba spašavanja služba javnog karaktera koja pomaže svim građanima
– ustroj se zasniva na 25 stanica
– ima više od 1000 članova

– članica je međunarodne komisije GSS-a ICAR – CISA
– članica i jedan od osnivača European Cave Rescue Association – ECRA
– članica je međunarodne organizacije spasilačkih pasa International Rescue Dog Organisation

Službu čine najspremniji alpinisti, speleolozi te visokogorski planinari i skijaši, koji su posebnom obukom osposobljeni za pružanje prve medicinske pomoći i osposobljeni za sve tehnike gorskog spašavanja, spašavanja uz pomoć helikoptera, uključujući i potrage na nepristupačnim terenima i uz pomoć potražnih pasa.

Stručne Komisije i Odjeli HGSS-a:
1. KOMISIJA ZA TEHNIKU SPAŠAVANJA I ŠKOLOVANJE KADROVA
2. KOMISIJA ZA POTRAGE I LAVINE
3. KOMISIJA ZA SPELEOSPAŠAVANJE
4. KOMISIJA ZA INFORMIRANJE I ANALITIKU
5. KOMISIJA ZA CIVILNU ZAŠTITU I KATASTROFE
6. KOMISIJA ZA HELIKOPTERSKO SPAŠAVANJE
7. KOMISIJA ZA SPAŠAVANJE SA VODA I POPLAVA
8. KOMISIJA ZA SIGURNOST NA SKIJALIŠTIMA I LAVINE
9. KOMISIJA ZA MEDICINU SPAŠAVANJA

1. ODJEL BESPILOTNIH SUSTAVA
2. ODJEL ZA RONILAČKO SPAŠAVANJE
3. ODJEL ZA KARTOGRAFIJU
4. ODJEL ZA RAZVOJ I PROJEKTE
5. ODJEL / PODRUŽNICA ITLS