Kontakt

HITNI POZIVI – 112 (0-24)

Dežurni telefon HGSS stanice Samobor: +385 91 7210 008 (0-24)
Ulica Ivana Gundulića 36, 10430 Samobor
E-mail: samobor@hgss.hr
OIB 86439068178
IBAN HR15 24840081135190497