Djelatnosti HGSS-a

Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS), dobrovoljna je i neprofitna humanitarna služba javnog karaktera. Specijalizirana je za spašavanje u planinama, stijenama, speleološkim objektima, i drugim nepristupačnim mjestima kada pri spašavanju treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti opremu za spašavanje u planinama.

– osnovana je 1950. godine
– danas je Hrvatska gorska služba spašavanja služba javnog karaktera koja pomaže svim gradanima
– članica je međunarodne udruge gorskih spasilačkih službi IKAR – CISA

Službu čine trenutno najspremniji hrvatski alpinisti, speleolozi te visokogorski planinari i skijaši, koji su posebnom obukom osposobljeni za pružanje prve medicinske pomoći i osposobljeni za sve tehnike gorskog spašavanja, uključujući i spašavanja uz pomoć helikoptera. Služba ima 411 članova od čega tridesetak lijećnika i medicinskog osoblja.

Stručne komisije HGSS-a:
– za helikoptersko spašavanje
– za speleo spašavanje
– za medicinu spašavanja
– za opremu i veze
– za spašavanje i školovanje kadrova
– za potrage i lavine
– za sigurnost na uređenim skijalištima
– za informiranje i analitiku